Интернет магазин Уфо (Ufo) купить технику- UFOshop.net.ua

 
 
✉ zakaz@ufoshop.net.ua
Для дилерів
Придбати

Умови використання сайту

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
КУПІВЛІ-ПРОДАЖ
У ТОВАРІВ

Цей договір є договором публічної оферти в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).

 

1.    Загальні положення

1.1.     Цей договір адресований Покупцям і є офіційною і публічною пропозицією Продавця (відповідно до ст. 641 і ст. 644 Цивільного кодексу України) укласти договір купівлі-продажу Товару (далі – Договір), який пропонується до продажу на Сайті Інтернет-магазину https://ufoshop.net.ua/ .

1.2. Покупець (відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України) здійснюючи оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Купити", приймає умови цього договору. З моменту оформлення Замовлення Договор вступає в силу.

1.3. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника цього договору на паперовому носії не є підставою для визнання його неукладеним.

 

2. Терміни та визначення

2.1. Продавець — «Фізична особа-підприємець Тимошенко Марія Вікторівна» ІПН  3388709707.

2.2.  Товар - опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів народного споживання, пропонуємий до продажу.

2.3. Покупець -фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку або юридична особа / фізична особа-підприємець, що оформляє Замовлення на купівлю Товарів, які представлені на сайті Інтернет-магазину.

2.4. Замовлення - оформлена і розміщена сайті Інтернет-магазину заявка Покупця на купівлю Товарів Продавця.

2.5. Сайт Інтернет-магазину - сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера та програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою  https://ufoshop.net.ua/ .

 

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку визначених цим договором продавати Товар, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку визначених цим договором приймати товар і оплачувати його вартість.

3.2. Найменування, асортимент і ціна на Товар, який пропонується до продажу вказується на Сайті Інтернет-магазину.

4. Порядок оформлення  Замовлення та отримання Товару

4.1. Покупець оформляє Замовлення на сайті Інтернет-магазина самостійно, шляхом додавання обраних Товарів в віртуальну корзину і натискаючи кнопку "Купити".

4.2. Покупець може здійснити реєстрацію на сайті Інтернет-магазина. Реєстрація потрібна для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з сайтом Інтернет-магазина.

 При реєстрації Покупець вводить такі дані:

          ПІБ

•           Номер телефону

•           Адреса електронної пошти

•           Адреса доставки

4.3. Оформити Замовлення Покупець може й без реєстрації на сайті Інтернет-магазина.

При оформленні замовлення Покупець вводить такі дані:

• ПІБ

• Номер телефону

• Адреса електронної пошти

4.4. Оформити Замовлення на Товари можна:

• письмово подавши заявку

• зателефонувавши за номером телефону, який вказаний на сайті Інтернет-магазина

4.5. Після оформлення Замовлення Продавець зв'язується з Покупцем для узгодження терміну і адреси доставки.

 4.6. Якщо інше не буде обумовлено при оформленні Замовлення, доставка Товарів Покупцеві здійснюється службою доставки (кур'єром) або компанією-експедитором, з якою Продавцем укладено договір про надання послуг з організації перевезення відправлень.

 4.7. Замовлення вважається виконаним Продавцем в момент фактичної передачі Покупцеві Товарів, що входять до складу Замовлення, на підставі видаткової накладної, виданої службою доставки (кур'єром) або компанією-експедитором.

4.8. Право власності на Товар та пов'язані з ним ризики переходять від Продавця до Покупця в момент передачі Товару. Підтвердженням переходу права власності на Товар служить підпис Покупця в видатковій накладній.

5. Ціна та порядок оплати

 5.1. Ціна Товару вказується на сайті Інтернет-магазина. Ціна Замовлення визначається шляхом підсумовування ціни всіх включених в Замовлення Товарів.

5.2. Ціна договору дорівнює ціні Замовлення.

5.3. Покупець самостійно вибирає один з таких способів оплати:

• накладений платіж

платіж за допомогою електронних платіжних систем

5.4. Ціна Товару, що вказана на сайті Інтернет-магазина, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

 

6. Умови повернення

6.1. У разі, якщо Товар не відповідає очікуванням Покупця, Покупець має право повернути придбаний Товар належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня його отримання від Продавця при дотриманні умов, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів».

6.2. Для повернення Товару Покупець повинен попередньо повідомити Продавця про намір повернути Товар, звернувшись до Продавця за телефоном: (044) 232-08-86; (067) 555-34-95; (099) 036-54-12 або написавши в службу підтримки Продавця за електронною адресою: zakaz@ufoshop.net.ua.

Після надходження звернення Покупця з заявою про повернення Товару Продавець інформує Покупця про подальші дії, які повинні бути здійснені Покупцем.

6.3. Повертаємий Товар повинен мати товарний вигляд, повинні бути збережені ярлики, бірки, фірмова упаковка зі штрих-кодом. Товар не повинен мати слідів експлуатації.

6.4.Продавець залишає за собою право відмовити Покупцю в прийомі Товару, якщо  товарний вигляд Товару  та його упаковки не збережено Покупцем.

6.5.    При поверненні Товара Покупець зобов'язаний надати наступні документи: копію документа, який засвідчує факт отримання Товару та сплати грошових коштів за Товар; письмову заяву про повернення Товару із зазначенням найменування Товара, артикула, вартості Товара (не включаючи вартість доставки); та вказівкою  причин повернення Товара, копію акту сервісного центру (при необхідності за запитом Продавця), фото виявлених недоліків товара (при необхідності за запитом Продавця).

6.6.    Кошти сплачені за Товар повертаються Покупцю накладеним платежем.

 

7.    Обовязки Продавця

 7.1. Надавати правдиву інформацію про Товари, ціни на нього, умови його доставки.

7.2. Поставляти Товар відповідно до умов Замовлення.

7.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам за якістю встановленим на території України. Забезпечити виконання гарантійних зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.

8. Права Продавця

8.1. Продавець має право відмовити Покупцеві в оформленні Замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а також у випадках порушення Покупцем інших умов цього договору.

8.2. У разі неподання Покупцем будь-якого із зазначених в п. 6.5. документів, Продавець залишає за собою право відмовити Покупцю в прийманні Товару або в його Поверненні Покупцеві за рахунок Продавця.

 

9. Обов’язки Покупця

9.1. Надавати Продавцю достовірну інформацію необхідну для доставки Товару.

9.2. Оплачувати Товар на умовах Договору.

9.3. При прийомі Замовлення провести зовнішній огляд на предмет зовнішнього пошкодження упаковки Товару. Відкрити в присутності представника служби доставки або компанії-експедитора зовнішню упаковку, оглянути Товар на предмет відсутності зовнішніх пошкоджень, відповідності Товару щодо  кількості, комплектності здійсненого Замовлення. У разі  відсутності зауважень поставити свій підпис в видатковій накладній   про одержання Товару.

9.4. У разі наявності претензій (відмови від прийняття товару) скласти за формою наданою представником служби поставки або компанії-експедитора Претензію з зазначенням суті рекламації (описом пошкодження зовнішнього упакування та/або  пошкодження товару, невідповідності Товара здійсненному Замовленню тощо.).

 

10. Права Покупця

10.1. Вимагати повернення оплати раніше оплаченого Товара у разі неможливості виконання Продавцем Замовлення.

10.2. Внести зміни в Замовлення до його оплати і поставки.

10.3. При виникненні претензій до якості Товара пред'явити їх у строки та в порядку, встановленому Законом України «Про захист прав споживачів».

 

11. Відповідальність сторін

11.1. Продавець не несе відповідальність за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних у Продавця.

11.2. Продавець не несе відповідальність за неналежне виконання своїх зобовязань у разі надання Покупцем недостовірної інформації.

11.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

11.4. Продавець і / або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади тощо. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

 

12. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті Інтернет-магазина

12.1. Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші охоронювані законом матеріали, включаючи тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

12.2. Весь зміст сайту Інтернет-магазина охороняється законодавством України.

12.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на сайті Інтернет-магазина: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, використовувати у власній господарській діяльності  тощо.

 

13. Інші умови

13.1. Надаючи персональні дані на сайті Інтернет-магазина при оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання своїх персональних даних на умовах Закону України «Про захист персональних даних». 

13.2. Оформляючи заявку на сайті Інтернет-магазина Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти.

У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, написавши повідомлення через форму зворотного зв'язку на сайті.

 

14. Прикінцеві положення

14.1. Цей договір укладено на території України і діє в рамках законодавства України.

14.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

14.3. Всі суперечки, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірних питань, спори вирішуються в судовому порядку у відповідності до чинного законодавства України

14.4. Продавець має право вносити зміни в текст цього договору в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців.

14.5. При виникненні претензій Покупець повинен звернутися в Службу підтримки Продавця за телефоном (044) 232-08-86;   (067) 555-34-95 (099) 036-54-12 або написавши в службу підтримки Продавця за електронною адресою: zakaz@ufoshop.net.ua.

 

14.6. У всьому іншому, що не врегульовано цим договором сторони керуються Цивільним кодексом України та Законом України «Про захист прав споживачів».